Tibo-Ulens

Tibo

6 571 points

268 commits

26 411 additions

4 846 deletions

Repo Score Commits Additions Deletions
1. ZeusWPI / zauth 865 38 1 293 365
2. ZeusWPI / mattermore 812 37 1 555 954
3. ZeusWPI / PARMSFCTFPMM 745 23 3 411 121
4. ZeusWPI / francis-scherm-2 712 38 1 025 773
5. 12urenloop / viterbi_visualiser 651 21 1 557 1 075
6. ZeusWPI / kelder_scherm_renderer 486 12 2 140 192
7. 12urenloop / livesite 455 12 1 306 559
8. ZeusWPI / imprint 423 16 1 474 429
9. ZeusWPI / ZEUSSS 276 8 10 876 22
10. 12urenloop / docs.12urenloop 269 10 263 65
11. ZeusWPI / ansible-config 258 17 205 60
12. 12urenloop / Loxsi 228 11 596 46
13. ZeusWPI / hydra 120 4 282 140
14. ZeusWPI / OBUS 97 6 207 4
15. ZeusWPI / zeus.ugent.be 95 5 184 16
16. 12urenloop / Ronny-the-station-chef 35 2 16 16
17. ZeusWPI / ledstrip_sandbox 30 2 19 7
18. 12urenloop / site 14 2 2 2
19. ZeusWPI / zinc 0 1 0 0
20. ZeusWPI / Haldis 0 2 0 0
21. ZeusWPI / esoterische_introavond 0 1 0 0