iasoon

68 311 points

2 434 commits

107 918 additions

86 056 deletions

Repo Score Commits Additions Deletions
1. ZeusWPI / MOZAIC 38 640 1 336 60 007 50 794
2. ZeusWPI / MOZAICP 13 517 422 24 860 20 917
3. ZeusWPI / gamification 4 107 167 6 088 3 826
4. ZeusWPI / Lana 3 645 148 3 636 2 605
5. ZeusWPI / aichallenge 3 010 129 3 362 2 284
6. ZeusWPI / Tab 1 868 88 3 354 1 086
7. ZeusWPI / datenfisch-lives 916 28 2 396 1 849
8. ZeusWPI / FK-enrolment 848 44 1 721 1 379
9. ZeusWPI / Tap 332 15 219 279
10. ZeusWPI / planetwars-starterpack 261 8 294 98
11. ZeusWPI / zauth 259 8 299 125
12. 12urenloop / count-von-count 206 5 419 283
13. 12urenloop / Telraam 186 7 181 119
14. ZeusWPI / Gandalf 177 6 374 56
15. ZeusWPI / slotmachien 111 5 542 339
16. ZeusWPI / zeus.ugent.be 110 9 64 12
17. ZeusWPI / esoterische_introavond 45 1 87 0
18. ZeusWPI / Advent-of-Code-Aggregator 41 3 10 0
19. ZeusWPI / HTTPizza 32 5 5 5